Grzegorz Lerka

Urodził się w Rybniku w 1969 roku. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie rysunkiem, malowaniem. Początkowo była to bardziej zabawa, niż świadome tworzenie, jednak z czasem to zainteresowanie stało się pasją. Pasja natomiast zawiodła G. Lerkę w 1994 roku na studia na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom w Pracowni Profesora Stanisława Kluski, dyplom uzupełniający w Pracowni Malarstwa Profesora Romana Nowotarskiego.

Dzieła Grzegorza Lerki gościły w takich galeriach, jak:

B l a c k H e a t h G a l l e r y w L o n d y n i e
L i t l e G a l l e r y , O x f o r d U K
S c o t l a n d A r t G a l l e r y w G l a s g o w
Mo d e r n a r t i s t s G a l l e r y , R e a d i n g ( B e r k s h i r e ) U K
Ma l t b y G a l l e r y , Wi n c h e s t e r
G a l e r i a L a b i r y n t w K o p e n h a d z e
G a l e r i a P o l s k i e g o K o m i t e t u O l i m p i j s k i e g o P K O I
S o c i e t y f o r A r t s C h i c a g o U S A

The Royal Scottish Academy (RSA)
W 2013 roku, Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Edynburgu – The Royal Scottish
Academy (RSA), the Mound, Edinburgh, Scotland – dostrzega i wyróżnia twórczość
Grzegorza Lerki w przeglądzie artystów z całego świata, w dziedzinie malarstwa, rzeźby
i architektury. Prace 198 artystów (w tym 90 artystów w dziedzinie malarstwa i grafiki),
spośród 2.5000 wytypowanych na całym świecie, zostały wystawione w Akademii,
w ramach RSA Open 2013, na przełomie roku 2013/2014.
Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień dla wszystkich artystów. Należy dodać,
iż wcześniej wyróżnieni przez RSA, polscy twórcy, to Tadeusz Kantor i Magdalena
Abakanowicz.

Wystawy indywidualne:
2013
Galeria “Pod Plafonem” – Wroclaw
Business Centre Club – Katowice
2011
Centrum Olimpijskie PKOl Warszawa
2010
Gallery Pokusa Wiesbaden Germany
2007
Garbary 48 Poznan Poland
Pracownia-Galeria Warszawa Poland


Od autora:
„We wcześniejszych obrazach, grafikach, starałem się przedstawić kobietę, jako synonim piękna, stosując odpowiedni sposób malowania do tego tematu, oparty w głównej mierze na laserunkach i rysunku, a w grafice na zestawieniu miękkości suchej igły, mezzotinty z suchorytem. Sztuka w/g mnie oprócz poszukiwania piękna powinna nieść pozytywne wartości. W obecnych obrazach pojawia się próba przedstawienia Dobra, jakim jest Istota Boga, który w dzisiejszych czasach często jest zapominany, a nawet odrzucany na rzecz wygody lub mało znaczących wyznań, sekt, więc staram się w miarę możliwości pokazać Dobro, jakie daje ludziom Bóg, lecz jest to tylko nieudolne przedstawienie tego, co, ma nam do zaoferowania.”

Szersze spektrum twórczości Grzegorza Lerki można prześledzić na stronie internetowej, będącej portfolio artysty: http://www.grzegorzlerka.eu/