Marian Knobloch

Urodzony w Chorzowie w 1946 roku. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1971 roku na wydziałach: rzeźby, malarstwa i grafiki w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. Od 1973 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Członek Paryskiej Akademii Artystów Europy Centralnej. Odznaczony: medalem im. J. Ligonia “Zasłużony dla Kultury Miasta Chorzowa”, medal na wystawie “L’Academe des Artes de L’Europe Centrale” w Paryżu. Wystawt w Katowicach, Warszawie (Sejm RP), Radomiu, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Miszkolcu i Ozd (Węgry), Ostrawie (Czechy), Sofii (Bułgaria), Malmo (Szwecja), Paryżu (Francja), Rzymie i Termoli (Włochy).

Można u nas zakupić oryginał obrazu wraz z certyfikatem autentyczności.
To trafiona inwestycja w dzieło sztuki uznanego malarza artysty.