Andrzej Styrna

Urodzony w 1962 roku w Bytomiu. Za pomocą tradycyjnych technik tworzy obrazy w nurcie i kierunku surrealistycznym. W 2006 roku otwiera własną pracownię i rozpoczyna pracę artystyczną, czego efekty prezentuje dwa lata później na wernisażu w Warszawie. Od tego czasu jego obrazy pojawiały się m.in. na wystawach w Katowicach, Bytomiu, Białymstoku, czy Krakowie.
Surrealizm pozwala przedstawić coś realnego w nierzeczywisty sposób, dlatego też obrazy tworzone przez Andrzeja Styrnę nie są wyłącznie przeniesieniem elementów na płótno, lecz każdy z nich przekazuje pewną myśl, jest odzwierciedleniem emocji, czy sposobu patrzenia na świat tego malarza.